UMkhandlu Amajuba uhole umkhuleko wokulwisana nezingozi zomgwaqo

UMkhandlu Amajuba uhole umkhuleko wokulwisana nezingozi zomgwaqo

UMeya woMkhandlu weSifunda Amajuba uKhansela uMtwana Ndabuko Zulu kanye noSomlomo uKhansela uMtwana S.O Zulu ngokubambisana nenhlangano yezokuthutha uSANTACO kanye noHlokomela bahole umkhuleko wokukhuza izingozi zomgwaqo.

Lo mkhuleko wenziwe emva kokuba sekube nezigameko zezingozi eziningi ezidlule nemiphufumulo zashiya izinkubela.

Uhlelo luqale ngokuba abaholi bamabandla kanye nabelaphi bendabuko beyokhuleka emgwaqeni ngasesiteshini sezitimela la osekuvame ukuba nezingozi eziningi.

UMeya uMntwana Ndabuko Zulu unxuse kakhulu abazalwane bonke ukuba babumbane bakhuleke zikhathi zonke benxuse uMdali ukuba ehlise uMoya oyiNgcwele ukuba angenelele ukwehlisa izingozi zemigwaqo kanye nezinye izimo ezihlalise kanzima imiphakathi.

Lo mkhuleko obubanjelwe endaweni yaseNewcastle ngasesikhumulweni sezindiza ubuhanjelwe nangamaKhansela emiKhandlu yonke engaphansi koMkhandlu weSifunda Amajuba, ubuholi bendabuko, abamele iminyango kaHulumeni nezinhlangano ezingeni nzuzo.

UMeya uZulu uphinde wabonga ukubambisana phakathi koMkhandlu nabemboni yezokuthutha abafake isandla ukuze lo mkhuleko ube yimpumelelo.