UMeya woMkhandlu weSifunda Amajuba uKhansela V.V Bam ephelezelwa amaKhansela kanye nethimba lakwa-Disaster Management

UMeya woMkhandlu weSifunda Amajuba uKhansela V.V Bam ephelezelwa amaKhansela kanye nethimba lakwa-Disaster Management baqhubeke nomkhankaso wokuhlola umonakalo odalwe izimvula ezishiye abantu abaningi bengenamakhaya nakudla.
UMeya nethimba abehamba nalo bebehlola umokalo ngenhloso yokwenza umbiko ozokwenza ukuthi abathintekile basheshe bathole usizo ikakhulukazi oluvela kuHulumeni.
UMeya akafikanga ke elengise izandla kule mizi abeyivakashele ngenxa yokuqonda usizi oludalwe ilezimvula. Ubephethe amaphasela okudla kanye nezingubo zokulala okuzosiza ukuthi okungenani le mindeni eshayekile ithola okuya ngasethunjini bese uma kufika isikhathi sokulala nayo ibe nokokwembatha.